Rodzaje kont dostępowych

 

Istnieją dwa rodzaje kont dostępowych:

  1. konto managerskie, przeznaczone dla managerów i trenerów-szkoleniowców wewnętrznych,
  2. konto standardowe, przeznaczone dla konsultantów telefonicznych.
standardowe managerskie
dostęp do materialów dla konsultantów, quizów i egzaminów
dostęp do materiałów dla szkoleniowców i managerów
podgląd wyników innych użytkowników z tej samej firmy

Każdy z rodzajów kont daje pełny dostęp do zgromadzonych materiałów oraz pozwala na zdawanie testów (quizów).

Użytkownik konta managerskiego widzi nie tylko wyniki swoich quizów, ale także wyniki quizów wszystkich użytkowników ze swojej firmy.

Tylko użytkownik konta managerskiego otrzymuje specjalny PIN dający mu dostęp do porad metodycznych, zawierających sugestie dotyczące wykorzystania materiałów dla celów szkoleniowych.

Użytkownicy kont standardowych mają dostęp jedynie do wyników swoich testów.

Każde z kont jest przypisane do podanego w zamówieniu użytkownika. Gdy użytkownik konta managerskiego przegląda wyniki quizów, widzi nazwiska osób, które quizy zdawały i uzyskane przez nich wyniki. Konta managerskie i konta osobiste są administrowane przez webmastera, co w przypadku utraty hasła i innych problemów z logowaniem oznacza, że sprawami tymi zajmuje się webmaster.