Od 1995 roku prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte oraz projekty mentoringowe i coachingowe dla kadry managerskiej średniego szczebla i trenerów wewnętrznych w zakresie:
  1. budowania autorytetu
  2. oceny pracownika i przebiegu spotkań oceniających
  3. nagradzania, karania i motywowanie
  1. planowania szkoleń wewnętrznych
  2. metod i zasad prowadzenia szkoleń wewnętrznych
  3. planowania sesji coachingowych dla konsultantów telefonicznych
  4. metod i zasad prowadzenia coachingów grupowych i indywidualnych w oparciu o nagrane rozmowy
  5. metod szkolenia konsultantów do prowadzenia rozmów trudnych
W latach 2013-2014 wydawaliśmy SoftSkills – biuletyn zawierający materiały szkoleniowe dla trenerów-szkoleniowców.


Realizacje


Najwięksi klienci dla których przeprowadzono takie rekrutacje i szkolenia w ostatnich latach: Grupa GCE (2014-2015), ActiveMobi (2014), WebDoctor (2013-2014), Centrum Komunikacji z Mieszkańcami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (2012), Nowa Era (2012), Hańderek (2012), Expander Advisors (2012), Mac Edukacja (2011), Cardif ubezpieczenia (2011-2012), Inter Cars (2011), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2008-2009), Dom Mediowy Eni.pl (2008).

W latach 2006-2010 prowadziliśmy także cykle szkoleniowe dla kadry zarządzającej call centers: Call Center Professionals oraz Call Center Masters, w ramach których zrealizowano m.in. następujące tematy: