Mentoring

Indywidualny mentoring to najbardziej skuteczna metoda rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy przez kadre zarzadzającą i pracowników-specjalistów.

Mentor dostosowuje zakres tematyczny spotkań do potrzeb krótko- i długoterminowych mentee. W trakcie spotkań, mentor posługuje się metodą case study, zadaniami o charakterze symulacji, analizą krytyczną, a także elementami projektowania procesów.

Mentoring sprzedażowy

Mentoring sprzedażowy realizujemy na odległość (przez telefon). W czasie sesji mentoringowych wykorzystujemy praktyczne zadania, ćwiczenia, krytyczna analize doswiadczen indywidualnych handlowców. Jedna sesja telefoniczna trwa 60 minut.

W Warszawie mozliwy jest także mentoring twarzą-w-twarz. Czas trwania takiej sesji, to 90 minut.

Poniżej znajduje sie lista przykładowych tematów. Uczestnik programu może wybrać z niej tematy i zasugerować dodanie tematów spoza listy.

DZIALANIA PRZED-SPRZEDAZOWE

 • jakimi metodami i sposobami zbierać informacje o rynku i konkurencji?
 • jak wybierać firmy do kontaktu? czym kierować sie przy wyborach?
 • jak identyfikować decydentów? jak ustalać ich dane kontaktowe?

  PRZYGOTOWANIE DO KONTAKTU

 • jak przygotować się do akcji sprzedażowej?
 • jakie informacje będą potrzebne przed rozpoczęciem działań?
 • kim ma być i kim będzie pożądany rozmówca?
 • co zrobię, gdy pożądany rozmówca będzie nieosiągalny?
 • jak zredukować obawę przed odrzuceniem?
 • jak przygotować się do odpowiedzi na pytania?
 • co ma sie znależć w planie całego procesu sprzedaży?
 • rozmowa z recepcją i rozmowa z właściwą osobą,
 • wysyłka materiałów,
 • umówienie spotkania handlowego lub prezentacji produktu/usługi
 • nadzór na procesem realizacji zlecenia
 • ściągnięcie należności

  MAILE

 • kiedy wysylać informacje na piśmie? przed kontaktem telefonicznym, czy po nim? w jakim odstępie czasowym?
 • jakie zasady pisania maili stosować? jak sformułować temat maila, aby mail został otwarty? jakiej długości powinien być mail, aby został przeczytany? co powinno być w mailu, a czego nie umieszczać?
 • [krytyczna analiza maili dostarczonych przez uczestników]
 • [krytyczna analiza załączników do maili dostarczonych przez uczestników]

  NAGRANE ROZMOWY

 • [krytyczna analiza elementów nagranych rozmów, dostarczonych przez uczestników]

  KONTAKT BEZPOSREDNI (jeśli potrzebny)

 • jak radzić sobie, gdy mamy rozmawiać z jedną osobą? z większą liczbą osób?
 • jakie powinny być proporcje miądzy mówieniem a słuchaniem?
 • jak prezentować (wydruk, rzutnik, flip chart)?
 • jak odpowiadać na pytania?
 • jak reagować na krytykę?
 • jak rozmawiać o cenie?
 • jak podsumować?

  PODTRZYMYWANIE KONTAKTóW

 • jak podtrzymywać kontakty?
 • jak wyważyć liczbę (częstosć) kontaktów, żeby nie narzucać się, ale trzymać rękę na pulsie?

  CRM i NOTATKI

 • jakimi zasadami kierować się przy używaniu oprogramowania klasy CRM?
 • jak sporzadzać, aktualizować i porzadkować notatki dotyczace poszczególnych klientów?

  WSPòłPRACA HANDLOWCA Z TELEMARKETEREM (jeśli potrzebny)

 • dzwonić samodzielnie czy wynajać telemarketera?
 • ilu handlowców może obsłużyć jeden telemarketer? pełnoetatowy czy dorywczy?
 • jak przygotować telemarketerowi warsztat pracy?
 • jak ma wyglądać przepływ informacji? jak koordynować harmonogramy?
 • jak przydzielać pracę?
 • jak rozliczać pracę?
 • jak wynagradzać telemarketera?

  PODTRZYMANIE KONTAKTU

 • jak podtrzymywać kontakt po dokonanym akcie sprzedaży, aby utrzymać możliwość otrzymania ponownych zamówień?